Wahl zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden am 28. September 2019

03.05.2019

Bekanntmachung des Wahlleiters für die Wahl zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden - Vom 23. April 2019

Wólba k Raźe za nastupnosći Serbow

w kraju Bramborska, dnja 28. septembera 2019

 

Wózjawjenje wjednika wólby k wólbje Rady

za nastupnosći Serbow w kraju Bramborska

wót 23. apryla 2019

 

 

Wólbny wuběrk k wólbje k Raźe za nastupnosći Serbow w kraju Bramborska dajo k wěsći:

 

I.       Termin wólby a wólbny cas

 

Pó paragrafje 4 wótstawk 2 wólbnego pórěda k Serbskej kazni se póstajijo slědny źeń listoweje wólby a kóńc wólbnego casa na 28. september 2019, zeger 9.

 

II.      Za wólbne wopšawnjenje

 

Do wuzwólowanja wopšawnjone su wše Serby, kenž su na slědnem dnju listoweje wólby za wólbu do Krajnego sejma Bramborska do wuzwólowanja wopšawnjone (§ 8 wólbnego pórěda).

 

III.     Zapisanje do zapisa wólarjow na póžedanje

 

Póžedanje na zapisanje do zapisa wólarjow ma se pisnje až do 21. septembera 2019 w jadnańskem běrowje wólbnego wuběrka stajiś (§ 12 wótstawk 1 wólbnego pórěda). Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba ma pšawo, (§ 14 wólbnego pórěda), wót 16. septembera do 18. septembera 2019 a wót 23. septembera do 24. septembera 2019 w casu wót zeger 16 do 18 pšawosć datow, kótarež su we wólbnem zapisu zapisane, pśespytowaś. Chtož ma zapis wólarjow za njepšawy abo njedopołny, móžo pisnje abo ako wuzjawjenje k zapisanju spśeśiwjenje pśeśiwo zapisoju wólarjow w jadnańskem běrowje zapódaś. 

 

Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba dostanjo wót jadnańskego běrowa bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim jadnotliwych wólbnych naraźenjow powěsć za wuzwólowanje a pódłožki za listowu wólbu.

 

Kužda wólaŕka a kuždy wólaŕ ma pěś głosow. Wóna abo wón móžo wólbnemu naraźenju jadnotliwego jano jaden głos daś. Wólone su pśecej te pěś kandidatki abo kandidaty z nejwěcej głosami. Njewólone kandidatki abo kandidaty su narownańske wósoby w rěźe dojśpitych głosow.

 

IV.     Zapódaśe wólbnych naraźenjow jadnotliwego

 

Pó paragrafje 18 wólbnego pórěda k Serbskej kazni ma se wólbne naraźenja jadnotliwego až do 11. awgusta 2019, zeger 16 pisnje w jadnańskem běrowje wólbnego wuběrka zapódaś. Kužde zjadnośeństwo, kenž se w swójich wustawkach k serbskim cilam wuznajo (§ 2 wótstawk 3 wólbnego pórěda) móžo až do źaseś wólbnych naraźenjow jadnotliwego zapódaś. Kandidatka abo kandidat musy wobtwarźiś, až jo do wuzwólowanja krajnego sejma wopšawnjona/y a až jo 18. žywjeńske lěto zakóńcyła/zakóńcył.

 

Jörg Masnik

Wjednik wólby k wólbje Rady za nastupnosći Serbow w kraju Bramborska

Wětošojska droga 24, 03048 Chóśebuz

wolbnywuberk2019@gmx.de

tel.: 0151 17529315

formulary a pokazki pód: https://www.landtag.brandenburg.de/de/396498 a www.domowina.de/dsb/aktualnosci/wolba-k-raze-za-nastupnosci-serbow-w-kraju-bramborska-2019/.

 

_________________________________________________________________________________________


 

Wahl zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden am 28. September 2019

 

Bekanntmachung des Wahlleiters für die Wahl

zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden

Vom 23. April 2019

 

 

Der Wahlausschuss für die Wahl zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Land Brandenburg gibt bekannt:

 

I.       Wahltermin sowie Wahlzeit

 

Gemäß § 4 Absatz 2 der Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz wird als letzter Tag der Briefwahl und als Ende der Wahlzeit der 28. September 2019, 9 Uhr, bekannt gegeben.

 

II.      Wahlberechtigung

 

Wahlberechtigt sind alle Sorben/Wenden, die am letzten Tag der Briefwahl zur Wahl des Landtages Brandenburg wahlberechtig sind (§ 8 der Wahlordnung).

 

III.     Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag

 

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis zum 21. September 2019 in der Geschäftsstelle des Wahlausschusses zu stellen (§ 12 Absatz 1 der Wahlordnung). Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, (§ 14 der Wahlordnung), vom 16. September bis 18. September und vom 23. September bis 24. September 2019 in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr die Richtigkeit ihrer im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einzulegen.

 

Wahlberechtigte Personen erhalten unverzüglich vom Wahlbüro, jedoch nicht vor Zulassung der Einzelwahlvorschläge, die Wahlbenachrichtigung und die Briefwahlunterlagen übersandt.

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat jeweils fünf Stimmen. Sie oder er kann einem Einzelwahlvorschlag nur eine Stimme geben. Gewählt sind die fünf Bewerberinnen und Bewerber mit den meisten Stimmen. Die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber sind Ersatzpersonen in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen.

 

IV.     Einreichung von Einzelwahlvorschlägen

 

Gemäß § 18 der Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz sind Einzelwahlvorschläge bis zum 11. August 2019, 16 Uhr schriftlich in der Geschäftsstelle des Wahlausschusses einzureichen. Einzelwahlvorschläge können alle Vereine und Vereinigungen einreichen, die eine eigene Satzung mit sorbischem/wendischem Bezug (§ 2 Absatz 3 der Wahlordnung) haben. Jede Vereinigung hat das Recht bis zu zehn Einzelwahlvorschläge einzureichen. Die Bewerberin oder der Bewerber muss im Wählerverzeichnis eingetragen sein sowie am letzten Tag der Briefwahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und zur Wahl des Landtages Brandenburg berechtigt sein.

 

Jörg Masnik

Wahlleiter für die Wahl zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Land Brandenburg

Vetschauer Straße 24, 03048 Cottbus/Chóśebuz

wolbnywuberk2019@gmx.de

Tel.: 0151 17529315

Formulare und Hinweise unter: https://www.landtag.brandenburg.de/de/396498 und www.domowina.de/dsb/aktualnosci/wolba-k-raze-za-nastupnosci-serbow-w-kraju-bramborska-2019/.

 

© Landkreis Prignitz 


Berliner Str. 49 -  19348 Perleberg -  Telefon: 03876 - 713-0  -   Fax: 03876 - 713-214
Seitenmotiv